Banekjøring

E30Meet forholder seg til reglene satt av respektive baneanlegg. Under følger et sammendrag av gjeldende regler og kutyme for banekjøring i regi av E30MEET. Alle førere forplikter seg til å følge disse punktene.

 • Bilene skal være registrert og vært igjennom en teknisk kontroll.
 • Alle sjåfører skal ha gjennomført obligatorisk førermøte.
 • E30Meet rudskogenAlle biler støymåles før kjøring. Støygrensen er 100dB i depoet.
 • Det er ikke tillatt å burne på banen, PIT-lane eller i depoet.
 • Maksimalt to personer i hver bil. Alle i bilen skal benytte bilbelte og hjelm.
 • Vindu og takluke skal være lukket under kjøring.
 • Kjørelys skal være tent under kjøring, minimum et kjørelys foran. 
 • Kjøringen skal foregå mellom de hvite linjene på banen.
 • Bilen som kommer bakfra har alt ansvar ved forbikjøringen.
 • Forbikjøring skal være avsluttet i god tid før sving.
 • Det er ikke tillatt å stoppe eller kjøre mot kjøreretningen. Får du problemer kjør til siden og sett på varselblink.
 • All kjøring skjer på eget ansvar.
 • Fører/eier er solidarisk erstatingsansvarlig ved eventuelle skader på baneanlegg.
 • Lær deg flagg/lysregler på førermøtet og respekter de nøye.

Det kjøres 2 forskjellige heat,  Drifting og Sporkjøring.   År 2016 kjører vi en time Spor og en time drift. 

Drifting sin time starter med Pro driftere,  når pro drifterene er i ferd med eller har brukt opp dekkene sine så vil semi pro slippe ut på banen.   Når det har gått en halv time er alle driftenebilene av banen,  da starter pro drifterene igjen klokken halv.  Når de er i ferdig med eller har brukt opp dekkene så slipper semi pro utpå. 

Sporkjøring kjøres med maks 30 biler på banen samtidig gjennom hele timen det er spor kjøring.  

Det skal kun kjøres den kjørestilen som nevnt når man er ute på banen.  Sørg for at du kjører i riktig spor i pit slik at du kommer i riktig kø. Er du usikker spør du en av vaktene.


Alle punkter kan til en hver tid sjekkes av E30MEET eller innleid banemannskap. Overtredelse kan føre til kjørenekt resten av dagen.

Mer informasjon på rudskogen.no